۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

چنین می گن بزرگان

پنج شش سال پیش بود این:

گفت: ... چون می دونم همیشه تو هستی.
گفت: یهو دیدی برگشتی دیدی من نیستم خوردی زمین.

۱ نظر:

فروغ گفت...

گاه شايد با در افكندن خود به دره بتوانيم به شناسايي خود توفيق يابيم.شايد باز هم نه...